Sunday 19 April 2009

TRANSPORT XX — installation Brussels

TRANSPORT XX — installation Brussels — Portraits of Jews deported to Auschwitz in 1943

Top Video framework: a collage of frames from the video clip (VideoframesWork™ - previously named 'ClipStills')
Click on it for a large picture

File: "mvdb20090419_Txx-clipstills-03" © 2009 michelvanderburg.com — Some Rights Reserved Creative Commons license: Attribution-Share Alike 3.0

Video description

Nederlands (English -  French/Français, see below):

TRANSPORT XX — installatie Brussel
Video impressie (28 februari 2009) van de confrontatie van voorbijgangers met de TRANSPORT XX installatie in Brussel: 1200 fotografische portretten van joden gedeporteerd van Mechelen (België) naar Auschwitz in 1943.

Vandaag precies 66 jaar geleden — op 19 april 1943 — deporteerde het TRANSPORT XX treinkonvooi 1631 gevangenen (voornamelijk joden) van de Kazerne Dossin in Mechelen (België) naar Auschwitz-Birkenau (Polen).
Een op de zeven van de gedeporteerden wist te ontsnappen; ondermeer door de verzetsactie van de drie Brusselse jongemannen — Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau — die het konvooi 's nachts tot staan brachten na Boortmeerbeek — niet ver van Mechelen.
Het project TRANSPORT XX is een constructie waarin de portretten getoond worden van 1200 van de 1631 gevangenen van dit 20ste konvooi.

De TRANSPORT XX installatie in Brussel werd van 27 januari tot 15 maart 2009 georganiseerd door het BELvue Museum in samenwerking met JMDV/Kazerne Dossin (Meer info hieronder).
De fotografische portretten werden buiten gepresenteerd langs het "Park van Brussel" (Warandepark) tegenover het Koninklijk Paleis. Op deze wijze werden voorbijgangers geconfronteerd met de 1200 gezichten van de slachtoffers.
Met deze gebeurtenis werd tevens de bevrijding herdacht van Auschwitz-Birkenau op 27 januari 1945.

Meer info:

Dit project werd voor het eerst gepresenteerd aan de internationale pers op vrijdag 20 april 2007 bij de Kazerne Dossin / Joods Museum van Deportatie en Verzet (JMDV).

De Kazerne Dossin digitaliseerde de foto's van Dossin gevangenen, die meestal afkomstig zijn uit het Belgische Algemeen Rijksarchief - Dossiers Vreemdelingen Politie.
Met het project  "Geef ze een gezicht" tracht Kazerne Dossin om zoveel mogelijk portretten van gedeporteerden samen te brengen, om hen hun gezicht terug te geven, en de herinnering levend te houden.


Video © 2009 Michel van der Burg (www.michelvanderburg.com) — Sommige rechten voorbehouden: Creative Commons licentie: Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0. Blog: www.imichel.com

English:
Video impression (February 28th, 2009) of the confrontation of passers-by with the TRANSPORT XX installation in Brussels, that presented 1200 photographic portraits of Jews deported from Malines (Belgium) to Auschwitz in 1943.

Today exactly 66 years ago — on 19 April 1943 — the TRANSPORT XX train convoy deported 1,631 prisoners (mainly Jews) from the Dossin Barracks in Malines (Belgium) to Auschwitz-Birkenau (Poland).
One out of seven of these deportees managed to escape, among others by the act of resistance of the three young men — Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau — who stopped the convoy that night after Boortmeerbeek (near Malines).
The project TRANSPORT XX is a construction depicting the portraits of 1,200 of the 1,631 prisoners deported on this 20th convoy.

The TRANSPORT XX installation in Brussels was organised from 27 January to 15 March 2009 by the BELvue Museum in collaboration with the JMDR/Dossin Barracks (More info below).
The photographic portraits were displayed outside in the Royal park in Brussels (opposite the Royal Palace). In this way passers-by were confronted with 1,200 faces of the victims.
This event commemorated the release of Auschwitz-Birkenau (Poland) on 27 January 1945.

More info:

This project was first presented to the international press on Friday 20 April 2007 at the Dossin Barracks / Jewish Museum of Deportation and Resistance (JMDR).


The Kazerne Dossin digitalized the photo's of the Dossin prisoners, that mostly are from the "National State Archives of Belgium. Ministry of Justice, Public Safety Office, Foreigner's Police, individual files".
With the ‘Give Them a Face’ project the Kazerne Dossin aims to bring together as many portraits of deportees from the Dossin barracks in Mechelen as possible and give them back their face - and the memory alive.


Video © 2009 Michel van der Burg (www.michelvanderburg.com) — Some Rights Reserved Creative Commons license: Attribution-Share Alike 3.0. Blog: imichel.com


Français (French):

TRANSPORT XX — installation Bruxelles
Une vidéo de l’installation "Transport XX" - une série de portraits photos des juifs qui devaient être emmenés de Malines à Auschwitz le 19 avril 1943 (organisée par le BELvue Musée à Bruxelles - 27 janvier au 15 mars 2009 - le long du Parc Royal juste en face du Palais Royal de Bruxelles).


Merci bien Marjan Verplancke et des autres collègues de la Kazerne Dossin à Malines (la Belgique) et le projet 'Donnez-leur un visage'.

Kazerne Dossin a digitalisé des photos de déportés  de Dossin -  la plupart proviennent des Dossiers de la Police des Étrangers (Archives Générales du Royaume).
Avec le projet 'Donnez-leur un visage' Kazerne Dossin vise à réunir le maximum de portraits de déportés afin de leur rendre un visage.


Vidéo © 2009 Michel van der Burg (michelvanderburg.com) — Certains Droits Réservés (Creative Commons license: Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 Unported).

Blog: imichel.com

Info updated:
20090504
20101130 replaced 'ClipStills' by VideoframesWork™
20111215 credits / link info
20120109 french credits

No comments: