Sunday 4 February 2024

Moonlight Serenade War Radio 1944 by Major Glenn Miller's A.E.F. Band & Ilse Weinberger | 20240203Moonlight Serenade in 1944, by Glenn Miller's Band of the Allied Expeditionary Forces (the A.E.F. Band ), announced by German speaking "Ilse Weinberger" (pseudonym for Gloria Wagner) in a Musik für die Wehrmacht (Music for the Wehrmacht) European radio propaganda broadcast. Remastered edition.

Citation info : Moonlight Serenade War Radio 1944 by Major Glenn Miller's A.E.F. Band & Ilse Weinberger | 20240203 | Miracles•Media | @michelvanderburg | TakeNode 0205faad-7d9b-4807-860b-aff2627b943c

Tuesday 31 July 2012

New posts at michelvanderburg.com

Apple decided with the move from MobileMe to iCloud, to stop hosting client web sites. So, I moved my michelvanderburg.com site last month to WordPress for hosting. This now also allows me easy posting, and for now new posts (as well as older content from this blog here) will be published at  michelvanderburg.com .

Update June 27, 2022 - All post from imichel.com have been republished last week on both michelvanderburg.com  and 1-memo.com . Video's embedded in posts and missing now in this blog - because they originated from my second youtube 'iClip' which was archived (thus no longer available) some years ago - have been replaced with new editions in the republished posts. Further ,  problems with links no longer working , were addressed. 

Wednesday 14 December 2011

Transport XX - One Minute in Paradiso, Amsterdam

English text below (texte Français ci-dessous) Deze opname van de vertoning van de Transport XX one-minute film in Paradiso in Amsterdam vorig jaar (Nov. 28, 2010)  werd vandaag online gezet.
Amsterdam - Paradiso Nov. 28, 2010 - The One Minutes - Waar Geschiedenis begint...

Waar Geschiedenis Begint ...
Op zondag 28 november 2010 presenteerde het Nationaal Historisch Museum en The One Minutes de "Waar Geschiedenis Begint" show in Paradiso, Amsterdam. Geschiedenisfilms van één minuut passeerden de revue ... Gastheer is kunstenaar en theatermaker Steven de Jong. Meerdere schermen tegenover elkaar in Paradiso zorgden voor goed zicht op de vertoning.

Waar begint geschiedenis?
Het Nationaal Historisch Museum en The One Minutes vroegen filmmakers en studenten van Nederlandse Kunstopleidingen om een one minute video te maken over waar hun geschiedenis begint. Bijvoorbeeld bij de naam van hun grootmoeder, de straat waarin ze wonen of beelden van verlies, liefde, trouw en inzicht.

Over "Transport XX"
Deze korte! documentaire is een video impressie (28 februari 2009) van de confrontatie van voorbijgangers met de TRANSPORT XX installatie in Brussel: met fotografische portretten van 1200 van de 1631 joodse gevangenen die gedeporteerd werden met het 20ste trein konvooi naar Auschwitz in 1943.

Op 19 april 1943 om 10 uur 's avonds vertrekt het 20ste trein-konvooi van de Kazerne Dossin in Mechelen (België) met 40 beestenwagons volgepropt met 1631 joodse mannen, vrouwen en kinderen richting Auschwitz (Polen). De in België gevangen genomen joden waren voor meer dan 90% 'vreemdelingen' (zonder de Belgische nationaliteit), die toen de oorlog uitbrak of al (vele) jaren eerder uit voornamelijk Oost Europa, Duitsland en Holland naar België waren gevlucht.  Een half uur na het vertrek van dit transport XX slagen de drie Brusselse jongemannen Youra Livschitz, Jean Franklemon en Robert Maistriau er in de trein te stoppen tussen station Boortmeerbeek en Haacht, vervolgens met een nijptang een wagon te openen, en 17 gevangenen te bevrijden. Later voordat de trein de Duitse grens bereikt besluiten nog eens meer dan 200 gevangenen een ontsnappingspoging te wagen en ook uit de wagons te springen. Totaal probeerden 233 mensen te ontsnappen, en slaagden 118 mensen daar in. Helaas werden er  ook 26 mensen gedood en 89 anderen weer opgepakt en weer gevangen gezet of op latere treinen naar Auschwitz gezet. Van de mensen die met deze trein op 22 April in Auschwitz  aankwamen overleefden er slechts 153 dit concentratiekamp.
Dit was voor zover bekend de enige aanval op een dodentrein tijdens de Holocaust.


Credits
De Kazerne Dossin digitaliseerde de foto's van de Dossin gevangenen, die meestal afkomstig zijn uit het Belgische Algemeen Rijksarchief - Dossiers Vreemdelingen Politie

De TRANSPORT XX installatie in Brussel werd van 27 januari tot 15 maart 2009 georganiseerd door het BELvue Museum in samenwerking met JMDV/Kazerne Dossin.
De portretten werden buiten gepresenteerd langs het "Park van Brussel" (Warandepark) tegenover het Koninklijk Paleis.
Dit project werd voor het eerst gepresenteerd aan de internationale pers op vrijdag 20 april 2007 bij de Kazerne Dossin.

Dank je wel: Marjan Verplancke en andere medewerkers van Kazerne Dossin (JMDV) in Mechelen, België en het project  "Geef ze een gezicht" - waarmee Kazerne Dossin tracht om zoveel mogelijk portretten van gedeporteerden samen te brengen, om hen hun gezicht terug te geven, en de herinnering levend te houden.

Deze 'one minute cut' is een bewerking van de eerder in 2009 op youtube/channel012 verschenen video "TRANSPORT XX - installation Brussels". Speciaal voor het One Minutes festival werd de oorspronkelijke film van ca. 3 minuten (2 min 50 sec) ingekort tot 1 minuut. Vanwege het speciale 'format' van de 'The One Minutes' zijn in deze 1-minuut versie de titel en credits achterwege gelaten in het beeldmateriaal, en werd de titel pas bij vertoning door de organisatie toegevoegd.

© 2009-2011 michelvanderburg — all rights reserved
Extra info onderaan post

English text 
This recording of the Transport XX one-minute film presentation last year (Nov. 28, 2010) in Paradiso in Amsterdam was uploaded today.


Amsterdam - Paradiso Nov. 28, 2010 - The One Minutes - Where history starts ...
November 28, 2010 the Dutch Museum of National History and The One Minutes presented a selection of videos about Dutch History in Paradiso, Amsterdam. Artists and art students were asked to make a one minute video about where history starts. The videos were shown at the 'Waar Geschiedenis Begint Show' (Where history starts). Special host is artist and theater director Steven de Jong. Multiple screens at opposite sides in Paradiso offered a good view for everyone on the show.

"Transport XX"
This short! documentary is a video impression (February 28th, 2009) of the confrontation of passers-by with the TRANSPORT XX installation in Brussels, that presented photographic portraits of 1,200 of the 1,631 Jewish prisoners deported with the 20th train convoy to Auschwitz in 1943.

On April 19, 1943  at 10 p.m. the 20th train convoy departed the Dossin barracks (Kazerne Dossin) in Mechelen (Belgium) with 40 cattle cars crammed with 1631 Jewish men, women and children for Auschwitz (Poland). The in Belgium captured Jews were over 90% 'foreigners' (with no Belgian nationality) who either when war broke out or (many) years earlier had fled from mainly Eastern Europe, Germany and Holland to Belgium. Half an hour after the departure of this transport XX three young Belgians from Brussels,  Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau  stopped the train between Boortmeerbeek and Haacht,  opened one of the cars and liberated 17 prisoners. Later before the train reaches the German border over 200 other prisoners decide to attempt to escape and also jump out of the cars. In total 233 people attempted to escape, and 188 did succeed. Unfortunately also 26 were killed and 89 others recaptured and interned or put on future trains to Auschwitz. This 20th transport arrived at Auschwitz on April 22. Only 153 of those on board survived this death camp.
This was the only documented attack on a death train during the Shoah.


Credits
The Kazerne Dossin digitalised the photo's of the Dossin prisoners, that mostly are from the "National State Archives of Belgium. Ministry of Justice, Public Safety Office, Foreigner's Police, individual files"

The TRANSPORT XX installation in Brussels was organised from 27 January to 15 March 2009 by the BELvue Museum in collaboration with the JMDR / Kazerne Dossin. The photographic portraits were displayed outside in the Royal park in Brussels (opposite the Royal Palace).

Thank you: Marjan Verplancke and other co-workers of the Jewish Museum of Deportation and Resistance (JMDR) in Mechelen (Malines, Belgium) and project "Give them a Face".
With the ‘Give Them a Face’ project the Kazerne Dossin aims to bring together as many portraits of deportees from the Dossin barracks in Mechelen as possible and give them back their face - and the memory alive.

This  'one minute cut' is a reworking of the video "TRANSPORT XX - installation Brussels" presented earlier in 2009 at youtube/channel012. For this special 'The One Minute' edition, the original film of around 3 minutes was edited to a 1-minute cut.
Because of the special format of the 'The One Minutes' the credits and title were omitted from the actual footage, the title was added by the organisation at display.

© 2009-2011 michelvanderburg — all rights reserved
Extra info at bottom of this post

Français (French):
Amsterdam - Paradiso Nov. 28, 2010 - Le 'One Minutes' - Où l'histoire commence ...

TRANSPORT XX — Une Minute à Paradiso, Amsterdam
Ce enregistrement du Transport XX 'one minute' film presentation l'année dernière (Nov. 28, 2010) à Paradiso  (Amsterdam) a été téléchargé aujourd'hui.
Cette 'Une Minute film' à Paradiso est une remaniement spéciales de la vidéo originale de près de 3 minutes intitulé "TRANSPORT XX - installation Brussels" publié plus tôt en 2009 à youtube/channel012
L’installation "Transport XX" - une série de portraits photos des juifs qui devaient être emmenés de Malines à Auschwitz le 19 avril 1943 - etait organisée par le BELvue Musée à Bruxelles de 27 janvier au 15 mars 2009 le long du Parc Royal juste en face du Palais Royal de Bruxelles.

Merci bien Marjan Verplancke et des autres collègues de la Kazerne Dossin à Malines (la Belgique) et le projet 'Donnez-leur un visage'.

Kazerne Dossin a digitalisé des photos de déportés  de Dossin -  la plupart proviennent des Dossiers de la Police des Étrangers (Archives Générales du Royaume).
Avec le projet 'Donnez-leur un visage' Kazerne Dossin vise à réunir le maximum de portraits de déportés afin de leur rendre un visage.

Vidéo © 2009-2011 michelvanderburg — tous drois réservés 
20120109 update french text
20120124 update extra info bottom of post

Tuesday 13 December 2011

Candlelight Gouda - Kaarsjesavond
Gouda 'Candlelight  night' - "Kaarsjesavond"
Film - Michel van der Burg, December 13, 2011

Carillon - Boudewijn Zwart
michelvanderburg.com - license Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Mensen in Gouda, bedankt!
Gouda people, Thanks!

Document - Gouda, December 16, 2008
Youtube production upload December 13, 2011

Wednesday 19 January 2011

Transport XX face to face


Some frames from this video:


'SlideShow' showing some 40 frames (with sound)  from the video "Transport XX face to face"About this video
A short evocation of the TRANSPORT XX Installation in Brussels 2009, that confronted passers-by with 1200 portraits of Jews (from Belgium, Holland, and other countries) deported on this 20th train convoy from Belgium to Auschwitz on 19 April 1943. Many deportees managed to escape, among others when three young men stopped the convoy that night ...
A first edition of the film was published (see below) as "TRANSPORT XX - installation Brussels" via youtube.com/channel012.
Thank you: Marjan Verplancke and other co-workers of the Kazerne Dossin / Jewish Museum of Deportation and Resistance in Mechelen (Belgium) and project "Give them a Face".

The Kazerne Dossin digitalized the photo's of the Dossin prisoners, that mostly are from the "National State Archives of Belgium. Ministry of Justice, Public Safety Office, Foreigner's Police, individual files".
With the ‘Give Them a Face’ project the Kazerne Dossin aims to bring together as many portraits of deportees from the Dossin barracks in Mechelen as possible and give them back their face - and the memory alive.

Notes  (3)

1) Making of the film: Note that this movie originally started as pure registration - in a few 'long takes' - of these quite overwhelming visual impressions from my first encounter with this installation (not yet aware actually of the factual history of these portraits). Only the next day, after completing the capturing of 4 long takes while walking back and forth the rows of portraits  - did I read the caption halfway the installation, and first became aware of the background, more or less: that is, the history and 'identity' of the portraits and this 'transport'. This prompted the idea for this visual account with the superimposed montage of the imagery of two of the takes, combined with the ambient sound (with of the lowest levels of wind noise) of a third take.

2) A first edition of this film ("TRANSPORT XX - installation Brussels")  was published on 19 april 2009 via "channel012" at YouTube- and that version was also added in 2009 to the collection of the Dossin Barracks / Jewish Museum of Deportation and Resistance (Mechelen, Belgium).

3) This 'final cut'  now named "Transport XX face to face" has some editing corrections and a new title and credits. This edition was first published October 2010 in the 7th round of the New Arrivals 2010 / 2011 of the dutch broadcaster 'NTR'.
(Also uploaded via Vimeo 2 days ago)


Update 20111215 credits / link info

Tuesday 30 November 2010

Vlog - The One Minutes - De Waar Geschiedenis Begint Show

Paradiso Nov. 28, 2010:  (english below) : The One Minutes - De Waar Geschiedenis Begint Show
(updated with Transport XX oneminute upload Dec 14, 2011)

Op zondag 28 november 2010 presenteerde het Nationaal Historisch Museum en The One Minutes de Waar Geschiedenis Begint-show in Paradiso, Amsterdam. Geschiedenisfilms van één minuut passeerden de revue ...

Hier een video log:

Meerdere schermen tegenover elkaar in Paradiso zorgden voor goed zicht op de vertoning.


"Transport XX" - video upload Dec 14, 2011

Deze korte! documentaire is een video impressie (28 februari 2009) van de confrontatie van voorbijgangers met de TRANSPORT XX installatie in Brussel: 1200 fotografische portretten van joden gedeporteerd naar Auschwitz in 1943.
Op 19 april 1943 deporteerde het 20ste treinkonvooi 1631 joodse gevangenen van de Kazerne Dossin in Mechelen (België) naar Auschwitz-Birkenau (Polen).
Deze in België gevangen genomen joden waren afkomstig uit België en ook Nederland en andere Europese landen.Een op de zeven van de gedeporteerden wist te ontsnappen; ondermeer door de verzetsactie van de drie Brusselse jongemannen - Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau - die het konvooi 's nachts tot staan brachten na Boortmeerbeek - niet ver van Mechelen.

Deze 'one minute cut' is een bewerking van de eerder in 2009 op youtube/channel012 verschenen video "TRANSPORT XX - installation Brussels". Speciaal voor het One Minutes festival werd de oorspronkelijke film van ca. 3 minuten (2 min 50 sec) ingekort tot 1 minuut.

Credits:
Dank je wel: Marjan Verplancke en andere medewerkers van het Joods Museum van Deportatie en Verzet in Mechelen, België (Kazerne Dossin) en het project "Give them a Face".
Vanwege het speciale 'format' van de 'The One Minutes' zijn in deze 1-minuut versie de titel en credits achterwege gelaten in het beeldmateriaal (de film zelf), en wordt de titel pas bij vertoning toegevoegd.
De Kazerne Dossin digitaliseerde de foto's van Dossin gevangenen, die meestal afkomstig zijn uit het Belgische Algemeen Rijksarchief - Dossiers Vreemdelingen Politie.
Met het project "Geef ze een gezicht" tracht Kazerne Dossin om zoveel mogelijk portretten van gedeporteerden samen te brengen, om hen hun gezicht terug te geven, en de herinnering levend te houden.

English
"The One Minutes - Where history starts show"
November 28, 2010 the dutch Museum of National History and The One Minutes presented a fine selection of videos about Dutch History in Paradiso, Amsterdam.
Below a video log:


Multiple screens at opposite sides in Paradiso offered a good view for everyone on the show.

"Transport XX" - update with video upload Dec 14, 2011

This short! documentary is a video impression (February 28th, 2009) of the confrontation of passers-by with the TRANSPORT XX installation in Brussels, that presented 1200 photographic portraits of Jews deported to Auschwitz in 1943. On 19 April 1943 the 20th train convoy deported 1,631 Jews from the Dossin Barracks in Mechelen (Belgium) to Auschwitz (Poland). These in Belgium captured Jews were orginally from both Belgium, Holland and other European countries.

One out of seven of these deportees managed to escape, among others by the act of resistance of the three young men — Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau — who stopped the convoy that night after Boortmeerbeek (near Mechelen).

This  'one minute cut' is a reworking of the video "TRANSPORT XX - installation Brussels" presented earlier in 2009 at youtube/channel012. For this special 'The One Minute' edition, the original film of around 3 minutes was edited to a 1-minute cut.

Credits:
Thank you: Marjan Verplancke and other co-workers of the Jewish Museum of Deportation and Resistance (JMDR) in Mechelen (Malines, Belgium) and project "Give them a Face".
Because of the special format of the 'The One Minutes' the credits and title were omitted from the actual video, the title however will be shown at display.
The Kazerne Dossin digitalized the photo's of the Dossin prisoners, that mostly are from the "National State Archives of Belgium. Ministry of Justice, Public Safety Office, Foreigner's Police, individual files".
With the ‘Give Them a Face’ project the Kazerne Dossin aims to bring together as many portraits of deportees from the Dossin barracks in Mechelen as possible and give them back their face - and the memory alive.
Update 20111215 credits / link info


Wednesday 24 November 2010

"Transport XX ...1943" @ 'The One Minutes' film festivalTransport XX - Jews deported to Auschwitz in 1943 | TheOneMinutes - Waar Geschiedenis Begint | VideoframesWork™ (2-fps) © michelvanderburg 2010 — Some Rights Reserved - Creative Commons license: Attribution-Share Alike

(English below)
De 'one minute' documentaire "Transport XX - Jews deported to Auschwitz in 1943" is geselecteerd voor het filmfestival 'The One Minutes / Waar Geschiedenis Begint' van het Nationaal Historisch Museum and The One Minutes, op 28 november 2010 in Paradiso in Amsterdam.
Deze 'one minute cut' is een bewerking van de eerder in 2009 op youtube/channel012 verschenen video "TRANSPORT XX - installation Brussels". Speciaal voor het One Minutes festival werd de oorspronkelijke film van ca. 3 minuten (2 min 50 sec) ingekort tot 1 minuut.

Meer over het 'The One Minutes / Waar Geschiedenis Begint' project:
Waar begint geschiedenis?
Het Nationaal Historisch Museum en The One Minutes vroegen filmmakers en studenten van Nederlandse Kunstopleidingen om een one minute video te maken over waar hun geschiedenis begint. Bijvoorbeeld bij de naam van hun grootmoeder, de straat waarin ze wonen of beelden van verlies, liefde, trouw en inzicht.
Op 28 November presenteren Het Nationaal Historisch Museum en The One Minutes de meest bijzondere geschiedenisfilms van één minuut in de "Waar Geschiedenis Begint" Show in Paradiso in Amsterdam. Gastheer is kunstenaar en theatermaker Steven de Jong.
De films verschijnen ook op DVD, en Avro KunstUur zendt wekelijks een kleine selectie van de historische one minutes uit op zaterdag tussen 17.00 en 18.00 uur op Ned. 2.

Over "Transport XX - Jews deported to Auschwitz in 1943":
Deze korte! documentaire is een video impressie (28 februari 2009) van de confrontatie van voorbijgangers met de TRANSPORT XX installatie in Brussel: 1200 fotografische portretten van joden gedeporteerd naar Auschwitz in 1943.
Op 19 april 1943 deporteerde het 20ste treinkonvooi 1631 joodse gevangenen van de Kazerne Dossin in Mechelen (België) naar Auschwitz-Birkenau (Polen).
Deze in België gevangen genomen joden waren afkomstig uit België en ook Nederland en andere Europese landen.
Een op de zeven van de gedeporteerden wist te ontsnappen; ondermeer door de verzetsactie van de drie Brusselse jongemannen - Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau - die het konvooi 's nachts tot staan brachten na Boortmeerbeek - niet ver van Mechelen.
Het project TRANSPORT XX is een constructie waarin de portretten getoond worden van 1200 van de 1631 gevangenen van dit 20ste konvooi.
De TRANSPORT XX installatie in Brussel werd van 27 januari tot 15 maart 2009 georganiseerd door het BELvue Museum in samenwerking met de Kazerne Dossin / Joods Museum van Deportatie en Verzet. De fotografische portretten werden buiten gepresenteerd langs het "Park van Brussel" (Warandepark) tegenover het Koninklijk Paleis. Op deze wijze werden voorbijgangers geconfronteerd met de 1200 gezichten van de slachtoffers.Credits:
Dank je wel: Marjan Verplancke en andere medewerkers van Kazerne Dossin / Joods Museum van Deportatie en Verzet in Mechelen, België en het project "Give them a Face".
Vanwege het speciale 'format' van de 'The One Minutes' zijn in deze 1-minuut versie de titel en credits achterwege gelaten in het beeldmateriaal (de film zelf), en wordt de titel pas bij vertoning toegevoegd.
De Kazerne Dossin digitaliseerde de foto's van Dossin gevangenen, die meestal afkomstig zijn uit het Belgische Algemeen Rijksarchief - Dossiers Vreemdelingen Politie.
Met het project "Geef ze een gezicht" tracht Kazerne Dossin om zoveel mogelijk portretten van gedeporteerden samen te brengen, om hen hun gezicht terug te geven, en de herinnering levend te houden.

Over het VideoframesWork™ (2fps) van de 1-minuut video:
Het 'framework' (de opbouw) van de video wordt getoond in een collage die is samengesteld uit de opeenvolgende bemonsterde frames die elk staan voor een halve seconde van de feitelijke video (2fps: 2 frames per seconde).

Achtergrond informatie:
1) Release: De 'oneminute' versie werd 8 oktober 2010 voor het eerst uitgebracht bij theoneminutes. Na het festival zal deze 'one minute' online vertoond worden.
2) Een eerste langere versie van deze film (2 min 50 sec) met de titel "TRANSPORT XX - installation Brussels" wordt sinds 19 april 2009 (precies 66 jaar na de deportatie) via youtube/channel012 getoond, en werd in 2009 ook opgenomen in de collectie van het Joods Museum van Deportatie en Verzet (Kazerne Dossin, Mechelen, België) als digitaal bestand en als DVD-video. Van deze originele versie verscheen onlangs tevens een 'final cut' (met nieuwe credits en enkele edit correcties, onder de titel "Transport XX - face to face") in de  'New Arrivals' -- een samenwerkingsproject van de NTR/NPS (Nederlandse   Publieke Omroep) en het IFFR (International Film Festival Rotterdam). Hierover volgt binnenkort meer in dit blog.
3) Herinneringen van de Nederlandse dokter Louis Micheels (die met zijn verloofde op dit transport was en de holocaust overleefde) verschenen in zijn boek: 'Dokter 117641' - Louis J. Micheels (ISBN 90 263 1029 3)
4) De overval op de 20e deportatietrein naar Auschwitz wordt verder beschreven in 'Stille rebellen' - Marion Schreiber (ISBN 90 450 07347)
Links
Programma filmfestival
The One Minutes
Nationaal Historisch Museum
Paradiso
Kazerne Dossin
YouTube - channel012

ENGLISH

The 'one minute' documentary  "Transport XX - Jews deported to Auschwitz in 1943" has been selected for the film festival ''The One Minutes / Waar Geschiedenis Begint"  of the dutch Museum of National History and The One Minutes, in Paradiso, Amsterdam on November 28, 2010.
This  'one minute cut' is a reworking of the video "TRANSPORT XX - installation Brussels" presented earlier in 2009 at youtube/channel012. For this special 'The One Minute' edition, the original film of around 3 minutes was edited to a 1-minute cut.

More about the 'The One Minutes / Waar Geschiedenis Begint' project:
On 28 November the dutch Museum of National History and The One Minutes will present a fine selection of videos about Dutch History in Paradiso, Amsterdam.
Artists and art students were asked to make a one minute video about where history starts. For example with the name of their grandmother, the street where they live or images of loss, love, loyalty and understanding. The videos will be shown at the 'Waar Geschiedenis Begint Show'. Special host is artist and theater director Steven de Jong. They will also appear on DVD and a selection will be broadcasted on dutch tv in AVRO KunstUur.

More about  "Transport XX - Jews deported to Auschwitz in 1943":
This short! documentary is a video impression (February 28th, 2009) of the confrontation of passers-by with the TRANSPORT XX installation in Brussels, that presented 1200 photographic portraits of Jews deported to Auschwitz in 1943. On 19 April 1943 the 20th train convoy deported 1,631 Jews from the Dossin Barracks in Malines (Belgium) to Auschwitz (Poland). These in Belgium captured Jews were orginally from both Belgium, Holland and other European countries.
One out of seven of these deportees managed to escape, among others by the act of resistance of the three young men — Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau — who stopped the convoy that night after Boortmeerbeek (near Malines).
The project TRANSPORT XX is a construction depicting the portraits of 1,200 of the 1,631 prisoners deported on this 20th convoy.
The TRANSPORT XX installation in Brussels was organised from 27 January to 15 March 2009 by the BELvue Museum in collaboration with the Kazerne Dossin (JMDR).
The photographic portraits were displayed outside in the Royal park in Brussels (opposite the Royal Palace). In this way passers-by were confronted with 1,200 faces of the victims.

Credits:
Thank you: Marjan Verplancke and other co-workers of the Kazerne Dossin / Jewish Museum of Deportation and Resistance (JMDR) in Mechelen (Malines, Belgium) and project "Give them a Face".
Because of the special format of the 'The One Minutes' the credits and title were omitted from the actual video, the title however will be shown at display.
The Kazerne Dossin digitalized the photo's of the Dossin prisoners, that mostly are from the "National State Archives of Belgium. Ministry of Justice, Public Safety Office, Foreigner's Police, individual files".
With the ‘Give Them a Face’ project the Kazerne Dossin aims to bring together as many portraits of deportees from the Dossin barracks in Mechelen as possible and give them back their face - and the memory alive.

About the VideoframesWork™ (2fps) of this 1-minute video:
The framework of the video is displayed by a collage made up of the subsequent sample frames that each represent a half second of the actual video.

Background info:
1) Release: The 'oneminute' version was first released October 8, 2010 at the theoneminutes. After the festival this 'one minute' will be shown online.
2) A first, longer, version of this film (2 min 50 sec) entitled  "TRANSPORT XX - installation Brussels" has been on display online from April 19, 2009 (precisely 66 years after the deportation) via youtube.com/channel012, and that version was also added in 2009 (a digital file and a DVD-Video) to the collection of the Kazerne Dossin / Jewish Museum of Deportation and Resistance (JMDR, Mechelen, Belgium). A 'final cut' of this orginal version (with new credits, minor edit corrections, and the title  "Transport XX - face to face") was released recently at the online open stage for short films 'New Arrivals' of the Dutch public broadcaster NPS in collaboration with the International Film Festival Rotterdam. More about this soon in this blog.
3) Memories of the Dutch doctor Louis Micheels (who together with his fiancée was deported with this transport and survived the holocaust) were published in his book: Doctor 117641: A Holocaust Memoir by Louis J. Micheels
4) The raid on the twentieth train to Auschwitz is described in 'Silent Rebels' - by Marion Schreiber


Update 20111215 credits / link info

Saturday 23 October 2010

1'2009 Stille Rijn - Leiden - Holland
Video Frame:


1'2009 Stille Rijn - Leiden - Holland


1'2009 Stille Rijn - Leiden - Holland — (Dutch below / 'Nederlands onderaan') — One minute, October 2009, at the border of the Silent Rhine ('Stille Rijn') in Leyden ('Leiden') Holland, from under the Fish-bridge ('Visbrug') at the confluence of the Old and New Rhine (Oude Rijn & Nieuwe Rijn) — where Leyden was born

1'2009 Stille Rijn - Leiden - Holland
Een minuut, oktober 2009, aan het water bij de Stille Rijn in Leiden vanaf het bruggetje onder de Visbrug,  waar de Oude Rijn en Nieuwe Rijn samenkomen — en Leiden ontstaan is

Wednesday 15 September 2010

One frame of fame in the video 'More is Less'

Frame from the oneframeoffame crowd sourced music video 'More is Less':Music video 'More is Less' by C-Mon & Kypski ....... & Crowd
(sorry: video not available currently on iphone/ipod/ipad)
Be Part Of This Music Video

Friday 28 May 2010

Aquarella - Ακουαρέλλα — Aqua Aerobics Performance in Greece


Aquarella - Ακουαρέλλα — Aqua Aerobics Performance in Greece
The beach of Agios Ioannis (Saint John’s) village (Mouresi Municipality, Pelion, Greece) June 2009. Movie produced in 2010, with ambient sound, and added: the passionately instrumental "Indio" by Carlos & Miguel.

Video © 2010 michelvanderburg — Some Rights Reserved - Creative Commons license: Attribution-Share Alike.
Water works 1001H2O

More info and links
- Carlos & Miguel - Indio: from their album "Josepha" (release April 14, 2008) at jamendo.com
- Location: Agios Ioannis (Mouresi)
- YouTube/channel012
- Aquarella

Friday 19 February 2010

Rodel WeltCup Igls-Innsbruck 2007 — Luge World CupRodel WeltCup Igls 2007 — FIL World Luge Championships 2007

English (Deutsch Unten):
The FIL World Luge Championships 2007 took place February 2-4, 2007 at the bobsleigh, luge, and skeleton track ("Olympia Bob-, Rodel und Skeletonbahn") in Igls (Innsbruck, Tirol, Austria) for the fourth time after having hosted the event before in 1977, 1987, and 1997.
Footage recorded February 3, 2007 from around 13.00 to 16.00 hr, on and off the course - with clips of the "Men's singles" luge descents from around 15.00-16.00 hr, with one or two clips reordered a few minutes in the final edited film. The short film ends with a slow-motion impression of the action.
That day David Moeller (Germany) won the gold medal, and Armin Zoeggeler (Italy) and Jan Eichhorn (Germany) silver and bronze resp.
Video © 2007-2010 michelvanderburg — Some Rights Reserved (Creative Commons license: Attribution-Share Alike)

Deutsch
Der FIL Rodel-WeltCup 2007 wurde am Februar 2-4, 2007 ausgetragen im
"Olympia Bob-, Rodel und Skeletonbahn Igls" in Igls / Innsbruck, Austria zum vierten Mal nach 1977, 1987, und 1997.
Video Footage aufgenommen 3 Februar 2007 zwischen etwa 13.00 - 16.00 Uhr rund um die Bahn und während die "Einsitzer-Rennen" im Igler Eiskanal - mit Clips von die Rennrodler in Aktion zwischen etwa 15.00 - 16.00 Uhr — mit ein oder zwei Clips rearrangiert im finalen Film. Ein Kurzfilm mit am Ende ein slow-motion Eindruck eine Fahrt.
Rennrodler David Möller (Schalkau) hat diesen Tag den WM-Titel geholt. Südtiroler Armin Zöggeler und der Oberhofer Jan Eichhorn gewannen die Silber- und Bronzemedaille.
Video © 2007-2010 michelvanderburg — Einige Rechte vorbehalten (Creative Commons Lizenz: Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen)

Tuesday 16 February 2010

Tiroler Fasnacht 2005 — moment in IglsTiroler Fasnacht 2005 — moment in Igls

Deutsch (English language, see below)
Eine traditionsreiche Straßenfastnacht am 29 Jänner 2005 mit Musik und schöne Larven (Masken), und Fasnachtkostüme durch die Dorfmitte in Igls (Innsbruck, Tirol, Österreich).
Extra info Fasching Figuren: der Igel #12 - 2010
Video © 2005-2010 michelvanderburg — Einige Rechte vorbehalten (Creative Commons Lizenz: Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen)English
"Tiroler Fasnacht 2005 — moment in Igls"
Tirolean carnival ("Fasnacht") cabaret-like show with characteristic masks, music and dancing in the small village of Igls, near Innsbruck in Tyrol (Austria) on January 29, 2005.
Extra info carnival figures: der Igel #12 - 2010
Video © 2005-2010 michelvanderburg — Some Rights Reserved (Creative Commons license: Attribution-Share Alike).


Updated 20120122

Monday 15 February 2010

Tiroler Fasnacht 2007 in IglsTiroler Fasnacht 2007 in Igls
Deutsch (English language, see below)
Eine traditionsreiche Straßenfastnacht am 27 Jänner 2007 mit Musik und schöne Larven (Masken), und Fasnachtkostüme durch die Dorfmitte in Igls (Innsbruck, Tirol, Österreich).
Extra info Fasching Figuren: der Igel #12 - 2010
Video © 2007–2010 michelvanderburg — Einige Rechte vorbehalten (Creative Commons Lizenz: Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen)

English
"Tiroler Fasnacht 2007 in Igls" — Tirolean carnival ("Fasnacht") cabaret-like show with characteristic masks, music and dancing in the small village of Igls, near Innsbruck in Tyrol (Austria) on January 27, 2007.
Extra info carnival figures: der Igel #12 - 2010
Video © 2007–2010 michelvanderburg — Some Rights Reserved (Creative Commons license: Attribution-Share Alike).

Text updated 20120122

Tiroler Fasnacht 2006 in IglsTiroler Fasnacht 2006 in Igls

Deutsch (English language, see below)
Eine traditionsreiche Straßenfastnacht am 4 Feber 2006 mit Musik und schöne Larven (Masken), und Fasnachtkostüme durch die Dorfmitte in Igls (Innsbruck, Tirol, Österreich).
Extra info Fasching Figuren: der Igel #12 - 2010
Video © 2006–2010 michelvanderburg — Einige Rechte vorbehalten (Creative Commons Lizenz: Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen)

English
Tirolean carnival ("Fasnacht") cabaret-like show with characteristic masks, music and dancing in the small village of Igls, near Innsbruck in Tyrol (Austria) on February 4, 2006.
Extra info carnival figures: der Igel #12 - 2010
Video © 2006–2010 michelvanderburg — Some Rights Reserved (Creative Commons license: Attribution-Share Alike).


Text updated 20120122

Thursday 4 February 2010

Haiti — solidarity street performance by Frappant in Antwerp (Belgium)Updated 8 feb 2010

(English info below)

Straatoptreden voor Haïti door het Solidariteitskoor Frappant (uit Wilrijk, België) op 30 januari 2010 in Antwerpen (bij de Onze Lieve Vrouwe kathedraal). Video clips van twee liedjes: resp. "Ayiti" (Haïti in het Creools) & "De stad". Orkest onder leiding van Bob De Pooter.
Website: Frappant
Optreden © 2010 Frappant
Teksten & Muziek "Ayiti" en "De stad": Bob De Pooter
Bob De Pooter schreef "Ayiti" op verzoek van Broederlijk Delen voor hun Haïticampagne van enkele jaren geleden.
Video © 2010 michelvanderburg
— Sommige rechten voorbehouden ( Creative Commons licentie: Naamsvermelding-Gelijk delen)
— Certains Droits Réservés (Creative Commons license: Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique).
Meer info en teksten van de liederen hieronder.

English:
Haiti solidarity street performance by the Frappant Solidarity Chorus (from Wilrijk, (Belgium) on Januar 30, 2010 in Antwerp (Belgium) near the Cathedral of Our Lady (Onze Lieve Vrouwe-Kathedraal). Clips of two songs: 'Ayiti' (Haitian Creole for Haiti) & "De stad" (The Town) resp. Orchestra Conductor: Bob De Pooter.
Site: Frappant
Performance © 2010 Frappant
Lyrics & Music "Ayiti" en "De stad": Bob De Pooter
Bob De Pooter wrote "Ayiti" on request of Broederlijk Delen for their Haiti campaign from a few years ago.
Video © 2010 michelvanderburg — Some Rights Reserved (Creative Commons license: Attribution-Share Alike).

Teksten / Lyrics

Ayiti (Bob De Pooter) words:

Op de weg van Potoprens naar Cap Rouge
Loopt de toekomst voor je uit.
Op de scherven van het verleden
Kiemt het zaad van onderuit.
Weerstand bieden om te leven,
overleven op het land,
aan elkander toekomst geven,
tegen hoop is niets bestand en ik zing:

Ayiti va fleri
Ayiti chèrie van fleri.

In de lucht van Potoprens en Cap Rouge
dansen vliegers in het licht,
blaast de wind hen naar de morgen,
elke vlieger een gedicht.
‘Van karem’ blaast voor ’t leven,
voor het leven op het land,
aan elkander toekomst geven,
tegen hoop is niets bestand en ik zing:

Op de markt van Potoprens en Cap Rouge
gaan talenten aan de slag
zodat Haïti terug zal opstaan,
dat het weer herleven mag.
Samen werken, samen leven,
beter leven op het land,
aan elkander toekomst geven,
tegen hoop is niets bestand en ik zing:

Toelichting tekst:
Ayiti is Creools voor Haïti. Het refrein is in het Creools: Haïti zal bloeien. Ayiti chérie is een standaarduitdrukking waarmee Haïtianen hun land benoemen. De ‘van karem’ is de wind die in de vastenperiode waait en waarop kinderen vliegers laten zweven.

------------

De stad (Bob De Pooter) words:

Al de stad heur poort ga sluiten
met gordijnen veur de ruiten
gaat de zon niet langer schijnen
zullen kleuren rap verdwijnen
als de stad heur poort ga sluiten
blijven er veel mensen buiten
en die binnen bleven wachten
met de schrik in hun gedachten
zien alt leven stil verzinken met ne zucht (2x)
Als de angsten gaan regeren
ons gelijk hier gaat primeren
eigen bloed en volk gaan wegen
gade dander buiten vegen
als de angsten gaan regeren
gade schoonheid rap negeren
en de nachten worden langer
en de mensen worden banger
en ge hoort alleen gejammer en gezucht (2x)
Als de winter is vergangen
komt de lente van t verlangen
schijnt de zon op de gezichten
op de dromen en gedichten
als de winter is vergangen
voor wie int donker was gevangen
en die binnen bleven wachten
met nog hoop in hun gedachten
zien het leven trug ontluiken met ne zucht (2x)
en waar eens de lammen kropen
vliegen na de poorten open
stom en blind die zijn genezen
en het leven is verrezen
en waar eens de lammen kropen
kunnen mensen na weer hopen
en gaan dansen op de straten
en de leegte achter laten
want de toekomst neemt na trug een nieuwe vlucht. (2x)

------------

More info:
- YouTube site Broederlijk Delen
& "Introductiefilm Broederlijk Delen"
------------

Friday 21 August 2009

Tekst (lyrics) "One Heart" — Hessel & Tess in Terschelling

Lyrics "One Heart" song (video "One Heart" — Hessel & Tess in Terschelling)

Make any wish I will make it come true
if you wanna make a million I will tell you what to do
and if you wanna move the Everest To the U.S. of A.
I will buy you a shovel and start digging today.

You can give me your cup
I will fill it again a finishing touch
change your water into wine
now you just tell me what to touch
and I’ll turn it to gold
but I can’t change your heart
just can’t reach your soul.

One Heart is not enough.
One heart doesn’t make one love.
Give me your heart baby.
Can’t you see.
All you give now.
Is nothing to me.

I’ve been searching for gold
and struck so many veins
and I got to the core time and time again
but I can’t synchronize your heartbeat and mine out of touch,
out of reach
but it’s you I can’t find

Chorus 2x

bron (source): "hesselfan" (lyricsprovider.com)

Tuesday 26 May 2009

Tiroler Bergweihnacht in Igls 2008 — Mountain Christmas in Tirol

VideoframesWork™- Frames album (formerly named 'ClipStills'):
To the left a composition of frames from the video clip "Igler Bergweihnacht 2008"
Click on it for a large picture

File: "mvdb20081223_Igler-Bergweihnacht_s" © 2009 michelvanderburg.com — Some Rights Reserved Creative Commons license: Attribution-Share Alike 3.0


Video info:
"Igler Bergweihnacht 2008" — Deutsch (English below / Nederlands z.o.z.):
Stimmungsvolle Bergweihnacht am 23 Dezember 2008 in Igls (Innsbruck, Tirol, Austria). Es ist ein eindrückliches Bild, wenn sich der Umzug mit seinen etwa. 200 kleinen und großen Engel, Nachtwächter, Bauern, Hirten, Hirtenbuben — in alten Kleider — sowie Maria und das Christkind im Schlitten mit Josef zu Fuß, abends durch die Dorfmitte mit Laternen und mitgeführten Tiere bewegt.
Mit Musik von Bläsergruppen der Musikkapelle Igls-Vill, sowie von dem Kirchenchor von Igls-Lans.
Weitere Info in die online Zeitung "Der Igel" (Stadtteilzeitung für Innsbruck Igls) — Der Igel 7 (Dezember 2008)
Video © 2008-2009 michelvanderburg — Einige Rechte vorbehalten (Creative Commons Lizenz: Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported)

English:
"Igler Bergweihnacht 2008": An atmospheric, lantern-lit, Mountain Christmas parade in the evening of 23 December 2008 at the town center of Igls (near Innsbruck, in Tirol, Austria) featuring around 200 local villagers, mainly young kids, beautifully dressed as angels, night guards, farmers or shepherds and shepherd boys with animals, as well as Mary and baby Jesus in a traditional sledge with Joseph on foot. With music from the town band Igls-Vill ("Musikkapelle Igls-Vill") and the Church choir of Igls-Lans ("Kirchenchor von Igls-Lans").
More info in the online Newspaper "Der Igel" (Stadtteilzeitung für Innsbruck Igls) — Der Igel 7 (Dezember 2008)
Video © 2008-2009 michelvanderburg — Some Rights Reserved (Creative Commons license: Attribution-Share Alike 3.0 Unported).

Nederlands:
Stemmige, traditionele, kerstoptocht op 23 december 2008 in Igls (bij Innsbruck, in Tirol, Oostenrijk). Een indrukwekkend schouwspel, waarbij rond 200 inwoners prachtig verkleed als kleine en grote engelen, nachtwachters, boeren, herders en herdersjongens, alsook als Maria met het kerstkind Jezus in een traditionele slee begeleid door Jozef te voet, 's avonds door het dorpscentrum gaan met lantaarns en meegevoerde dieren. Met muziek van blaassecties van "Musikkapelle Igls-Vill" en van het kerkkoor van Igls-Lans ("Kirchenchor von Igls-Lans").
Verdere info in de online krant "Der Igel" (Stadtteilzeitung für Innsbruck Igls) — Der Igel 7 (Dezember 2008).
Video "Igler Bergweihnacht 2008" © 2008-2009 michelvanderburg — Sommige rechten voorbehouden ( Creative Commons licentie: Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0).

Post update:
20101130 replaced 'ClipStills' by: VideoframesWork™

Friday 1 May 2009

Indian Summer — Nazomer
Indian Summer — An 'escargot' having an indian summer (L'été Indien) at Espinet, Saint-Gérons, Cantal, France (2007).

Video © 2007-2009 michelvanderburg.com — with Music "Ete Indien" © 2008 Pierre Lacroix — Some Rights Reserved ( Creative Commons license: Attribution-Noncommercial-Share Alike ).

YouTube: Indian Summer at channel012

The motion and music go very well together I believe - enjoy!

( Still from video "Indian Summer" © 2007-2009 michelvanderburg.com —  cc-by-sa )
 

Sunday 19 April 2009

TRANSPORT XX — installation Brussels

TRANSPORT XX — installation Brussels — Portraits of Jews deported to Auschwitz in 1943

Top Video framework: a collage of frames from the video clip (VideoframesWork™ - previously named 'ClipStills')
Click on it for a large picture

File: "mvdb20090419_Txx-clipstills-03" © 2009 michelvanderburg.com — Some Rights Reserved Creative Commons license: Attribution-Share Alike 3.0

Video description

Nederlands (English -  French/Français, see below):

TRANSPORT XX — installatie Brussel
Video impressie (28 februari 2009) van de confrontatie van voorbijgangers met de TRANSPORT XX installatie in Brussel: 1200 fotografische portretten van joden gedeporteerd van Mechelen (België) naar Auschwitz in 1943.

Vandaag precies 66 jaar geleden — op 19 april 1943 — deporteerde het TRANSPORT XX treinkonvooi 1631 gevangenen (voornamelijk joden) van de Kazerne Dossin in Mechelen (België) naar Auschwitz-Birkenau (Polen).
Een op de zeven van de gedeporteerden wist te ontsnappen; ondermeer door de verzetsactie van de drie Brusselse jongemannen — Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau — die het konvooi 's nachts tot staan brachten na Boortmeerbeek — niet ver van Mechelen.
Het project TRANSPORT XX is een constructie waarin de portretten getoond worden van 1200 van de 1631 gevangenen van dit 20ste konvooi.

De TRANSPORT XX installatie in Brussel werd van 27 januari tot 15 maart 2009 georganiseerd door het BELvue Museum in samenwerking met JMDV/Kazerne Dossin (Meer info hieronder).
De fotografische portretten werden buiten gepresenteerd langs het "Park van Brussel" (Warandepark) tegenover het Koninklijk Paleis. Op deze wijze werden voorbijgangers geconfronteerd met de 1200 gezichten van de slachtoffers.
Met deze gebeurtenis werd tevens de bevrijding herdacht van Auschwitz-Birkenau op 27 januari 1945.

Meer info:

Dit project werd voor het eerst gepresenteerd aan de internationale pers op vrijdag 20 april 2007 bij de Kazerne Dossin / Joods Museum van Deportatie en Verzet (JMDV).

De Kazerne Dossin digitaliseerde de foto's van Dossin gevangenen, die meestal afkomstig zijn uit het Belgische Algemeen Rijksarchief - Dossiers Vreemdelingen Politie.
Met het project  "Geef ze een gezicht" tracht Kazerne Dossin om zoveel mogelijk portretten van gedeporteerden samen te brengen, om hen hun gezicht terug te geven, en de herinnering levend te houden.


Video © 2009 Michel van der Burg (www.michelvanderburg.com) — Sommige rechten voorbehouden: Creative Commons licentie: Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0. Blog: www.imichel.com

English:
Video impression (February 28th, 2009) of the confrontation of passers-by with the TRANSPORT XX installation in Brussels, that presented 1200 photographic portraits of Jews deported from Malines (Belgium) to Auschwitz in 1943.

Today exactly 66 years ago — on 19 April 1943 — the TRANSPORT XX train convoy deported 1,631 prisoners (mainly Jews) from the Dossin Barracks in Malines (Belgium) to Auschwitz-Birkenau (Poland).
One out of seven of these deportees managed to escape, among others by the act of resistance of the three young men — Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau — who stopped the convoy that night after Boortmeerbeek (near Malines).
The project TRANSPORT XX is a construction depicting the portraits of 1,200 of the 1,631 prisoners deported on this 20th convoy.

The TRANSPORT XX installation in Brussels was organised from 27 January to 15 March 2009 by the BELvue Museum in collaboration with the JMDR/Dossin Barracks (More info below).
The photographic portraits were displayed outside in the Royal park in Brussels (opposite the Royal Palace). In this way passers-by were confronted with 1,200 faces of the victims.
This event commemorated the release of Auschwitz-Birkenau (Poland) on 27 January 1945.

More info:

This project was first presented to the international press on Friday 20 April 2007 at the Dossin Barracks / Jewish Museum of Deportation and Resistance (JMDR).


The Kazerne Dossin digitalized the photo's of the Dossin prisoners, that mostly are from the "National State Archives of Belgium. Ministry of Justice, Public Safety Office, Foreigner's Police, individual files".
With the ‘Give Them a Face’ project the Kazerne Dossin aims to bring together as many portraits of deportees from the Dossin barracks in Mechelen as possible and give them back their face - and the memory alive.


Video © 2009 Michel van der Burg (www.michelvanderburg.com) — Some Rights Reserved Creative Commons license: Attribution-Share Alike 3.0. Blog: imichel.com


Français (French):

TRANSPORT XX — installation Bruxelles
Une vidéo de l’installation "Transport XX" - une série de portraits photos des juifs qui devaient être emmenés de Malines à Auschwitz le 19 avril 1943 (organisée par le BELvue Musée à Bruxelles - 27 janvier au 15 mars 2009 - le long du Parc Royal juste en face du Palais Royal de Bruxelles).


Merci bien Marjan Verplancke et des autres collègues de la Kazerne Dossin à Malines (la Belgique) et le projet 'Donnez-leur un visage'.

Kazerne Dossin a digitalisé des photos de déportés  de Dossin -  la plupart proviennent des Dossiers de la Police des Étrangers (Archives Générales du Royaume).
Avec le projet 'Donnez-leur un visage' Kazerne Dossin vise à réunir le maximum de portraits de déportés afin de leur rendre un visage.


Vidéo © 2009 Michel van der Burg (michelvanderburg.com) — Certains Droits Réservés (Creative Commons license: Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 Unported).

Blog: imichel.com

Info updated:
20090504
20101130 replaced 'ClipStills' by VideoframesWork™
20111215 credits / link info
20120109 french credits

Wednesday 8 April 2009

Upcoming video - "TRANSPORT XX" - installation Brussels BELvue Museum (Bruxelles) - ClipStillsUpcoming video "TRANSPORT XX" on youtube/channel012 - VideoframesWork™ a framework of the video (formerly named 'ClipStills')

A video impression of a walk along the "TRANSPORT XX" installation in Brussels (an event organised by the BELvue Museum from 27 January to 15 March 2009) that presented photographic portraits of Jews who were to be taken from Malines (Belgium) on 19 april 1943 to Auschwitz.

Dutch-Nederlands: Binnenkort op channel012 een video-impressie van een wandeling langs de "TRANSPORT XX" installatie in Brussel (georganiseerd door het BELvue Museum van 27 Jan tot 15 Maart 2009) met portretfoto's van de joden die gedeporteerd werden van Mechelen (België) op 19 april 1943 naar Auschwitz.French/Français: Bientôt à channel012 une vidéo de l’installation "Transport XX" - une série de portraits photos des juifs qui devaient être emmenés de Malines à Auschwitz le 19 avril 1943 (organisée par le BELvue Musée à Bruxelles - 27 janvier au 15 mars 2009 - le long du Parc Royal juste en face du Palais Royal de Bruxelles).


VideoframesWork™ (composition of video frames) "mvdb20090419_Txx-clipstills-02" © Michel van der Burg 2009 (michelvanderburg.com) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Credits

The Kazerne Dossin ( http://www.kazernedossin.eu/ ) digitalised the photo's of the Dossin prisoners, that mostly are from the "National State Archives of Belgium. Ministry of Justice, Public Safety Office, Foreigner's Police, individual files"
( http://www.arch.be/ )
With the ‘Give Them a Face’ project the Kazerne Dossin aims to bring together as many portraits of deportees from the Dossin barracks in Mechelen as possible and give them back their face - and the memory alive.

Update info:
Update 20101130: replaced text 'ClipStills' by VideoframesWork™
Update 20111215 credits / link info

Saturday 4 April 2009

Hessel & Tess duet "One Heart" — TerschellingDIRECT LINK: Video @ YouTube

Nederlands (english: below)

"One Heart" (muziek: Hessel/tekst: Kees Brakkee):
Een hartveroverend optreden van Hessel (met gitaar) en dochter Tess in duet op 27 maart 2009 in Hessel's café "De Groene Weide" in Hoorn op Terschelling. Video: Michel van der Burg


Meer info:
Uitzending (vanaf zaterdag 4 April 2009) via “channel012” van YouTube. Optreden © 2009 Hessel & Tess van der Kooy en Muziek © 2000 Hessel van der Kooy (www.hessel.nl) — Alle rechten voorbehouden. Tekst: Kees Brakkee.
Video productie en fotografie © 2009 Michel van der Burg (www.michelvanderburg.com) — Sommige rechten voorbehouden (Creative Commons licentie: Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0).English

"One Heart" (music: Hessel/words: Kees Brakkee):
A heart warming performance by Hessel and his daughter Tess in duet on March 27, 2009 in Hessel's café "De Groene Weide" in the village of Hoorn on the dutch islet Terschelling.

More info:
Broadcast (from Saturday, April 4, 2009) via “channel012” at YouTube. Performance © 2009 Hessel & Tess van der Kooy (www.hessel.nl) and Music © 2000 Hessel van der Kooy — All Rights Reserved. Words: Kees Brakkee.
Video production and photography © 2009 Michel van der Burg (www.michelvanderburg.com) — Some rights reserved (Creative Commons license: Attribution-Share Alike 3.0).

Thursday 30 October 2008

Blog republished on iMichel.com domain

The iMichel blog moved from "blogger.com" to the custom domain "iMichel.com".

Tuesday 6 May 2008

Tiroler Fasnacht in Igls - Foolish Thursday 2008 - Carnival
VideoframesWork™: framework of the video clip
To the left a collage of frames from the video clip "Tiroler Fasnacht 2008 in Igls"
Click on it for a large picture

File: "mvdb20080131_Fasnacht-clipstills" © 2008 michelvanderburg.com — Some Rights Reserved Creative Commons license: Attribution-Share Alike 3.0Video info:

Tiroler Fasnacht 2008 in Igls — Deutsch (English language, see below):
"Unsinniger Donnerstag" — Karrner (Männer verkleidet als alte Männlein oder alte Weiblein die einen Karren mit sich ziehen) machen die Strassen von Igls unsicher. Eine traditionsreiche Straßenfastnacht mit Musik und schöne Larven (Masken), und Fasnachtkostüme durch die Dorfmitte in Igls (Innsbruck, Tirol, Österreich) am 31 Jänner 2008.
Video © 2008 michelvanderburg — Einige Rechte vorbehalten ( Creative Commons Lizenz: Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported ).


Extra info Fasching Figuren


English:
"Tiroler Fasnacht 2008 in Igls" — Tirolean carnival ("Fasnacht")
On 'Foolish Thursday' ("Unsinniger Donnerstag") the 'Karrner' - men dressed up as old men and old women pulling a cart - go out on the town in a cabaret-like show with characteristic masks, music and dancing in the small village of Igls, near Innsbruck in Tyrol (Austria).
Date:  January 31, 2008.
Video © 2008 michelvanderburg — Some Rights Reserved ( Creative Commons license: Attribution-Share Alike 3.0 ).


Extra info carnival figures
der Igel #12 - 2010


Text updated: 20090630
Post update 20101130: replaced stills, clipstills etc by frames and VideoframesWork™
Text & info updated 20120122

Sunday 30 December 2007

Fire BreatherEnglish (Dutch below/ Nederlands z.o.z.):
Fire Breathing performed by Fire Breather Ronald Klok in the "Herenkamer" ("Gentlemen's room") of bar "In den Uiver" in Haarlem, The Netherlands - during a bachelor party for Yorick van den Berg on December 8, 2007.
Video © 2007 michelvanderburgSome Rights Reserved (Creative Commons license: Attribution-Share Alike 3.0

Nederlands / Dutch:
Vuurspuwen door vuurspuwer Ronald Klok in de "Herenkamer" (Parmentier kamer) van proeflokaal "In den Uiver" in Haarlem - tijdens een vrijgezellenfeest voor Yorick van den Berg op 8 December 2007.
(Onder de Haarlemmer 's is deze "winkel" beter bekend als Vischhandel)
Video © 2007 michelvanderburg — Sommige rechten voorbehouden ( Creative Commons licentie: Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 ).

Links:
Info: michelvanderburg.com
Blog: imichel.com
In den Uiver


Published on channel012 of YouTube on December 30, 2007

Info updated: 20090502