Tuesday 30 November 2010

Vlog - The One Minutes - De Waar Geschiedenis Begint Show

Paradiso Nov. 28, 2010:  (english below) : The One Minutes - De Waar Geschiedenis Begint Show
(updated with Transport XX oneminute upload Dec 14, 2011)

Op zondag 28 november 2010 presenteerde het Nationaal Historisch Museum en The One Minutes de Waar Geschiedenis Begint-show in Paradiso, Amsterdam. Geschiedenisfilms van één minuut passeerden de revue ...

Hier een video log:

Meerdere schermen tegenover elkaar in Paradiso zorgden voor goed zicht op de vertoning.


"Transport XX" - video upload Dec 14, 2011

Deze korte! documentaire is een video impressie (28 februari 2009) van de confrontatie van voorbijgangers met de TRANSPORT XX installatie in Brussel: 1200 fotografische portretten van joden gedeporteerd naar Auschwitz in 1943.
Op 19 april 1943 deporteerde het 20ste treinkonvooi 1631 joodse gevangenen van de Kazerne Dossin in Mechelen (België) naar Auschwitz-Birkenau (Polen).
Deze in België gevangen genomen joden waren afkomstig uit België en ook Nederland en andere Europese landen.Een op de zeven van de gedeporteerden wist te ontsnappen; ondermeer door de verzetsactie van de drie Brusselse jongemannen - Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau - die het konvooi 's nachts tot staan brachten na Boortmeerbeek - niet ver van Mechelen.

Deze 'one minute cut' is een bewerking van de eerder in 2009 op youtube/channel012 verschenen video "TRANSPORT XX - installation Brussels". Speciaal voor het One Minutes festival werd de oorspronkelijke film van ca. 3 minuten (2 min 50 sec) ingekort tot 1 minuut.

Credits:
Dank je wel: Marjan Verplancke en andere medewerkers van het Joods Museum van Deportatie en Verzet in Mechelen, België (Kazerne Dossin) en het project "Give them a Face".
Vanwege het speciale 'format' van de 'The One Minutes' zijn in deze 1-minuut versie de titel en credits achterwege gelaten in het beeldmateriaal (de film zelf), en wordt de titel pas bij vertoning toegevoegd.
De Kazerne Dossin digitaliseerde de foto's van Dossin gevangenen, die meestal afkomstig zijn uit het Belgische Algemeen Rijksarchief - Dossiers Vreemdelingen Politie.
Met het project "Geef ze een gezicht" tracht Kazerne Dossin om zoveel mogelijk portretten van gedeporteerden samen te brengen, om hen hun gezicht terug te geven, en de herinnering levend te houden.

English
"The One Minutes - Where history starts show"
November 28, 2010 the dutch Museum of National History and The One Minutes presented a fine selection of videos about Dutch History in Paradiso, Amsterdam.
Below a video log:


Multiple screens at opposite sides in Paradiso offered a good view for everyone on the show.

"Transport XX" - update with video upload Dec 14, 2011

This short! documentary is a video impression (February 28th, 2009) of the confrontation of passers-by with the TRANSPORT XX installation in Brussels, that presented 1200 photographic portraits of Jews deported to Auschwitz in 1943. On 19 April 1943 the 20th train convoy deported 1,631 Jews from the Dossin Barracks in Mechelen (Belgium) to Auschwitz (Poland). These in Belgium captured Jews were orginally from both Belgium, Holland and other European countries.

One out of seven of these deportees managed to escape, among others by the act of resistance of the three young men — Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau — who stopped the convoy that night after Boortmeerbeek (near Mechelen).

This  'one minute cut' is a reworking of the video "TRANSPORT XX - installation Brussels" presented earlier in 2009 at youtube/channel012. For this special 'The One Minute' edition, the original film of around 3 minutes was edited to a 1-minute cut.

Credits:
Thank you: Marjan Verplancke and other co-workers of the Jewish Museum of Deportation and Resistance (JMDR) in Mechelen (Malines, Belgium) and project "Give them a Face".
Because of the special format of the 'The One Minutes' the credits and title were omitted from the actual video, the title however will be shown at display.
The Kazerne Dossin digitalized the photo's of the Dossin prisoners, that mostly are from the "National State Archives of Belgium. Ministry of Justice, Public Safety Office, Foreigner's Police, individual files".
With the ‘Give Them a Face’ project the Kazerne Dossin aims to bring together as many portraits of deportees from the Dossin barracks in Mechelen as possible and give them back their face - and the memory alive.
Update 20111215 credits / link info


No comments: